InSites.sk | Pravidlá

Kliknutím sa dostaneš speť na web.

InSites.sk

PRAVIDLÁ JAILBREAK


Príchodom na server hráč automaticky súhlasí so všetkými pravidlami, ktoré má server stanovené. Neznalosť pravidiel sa neospravedlnuje !VŠEOBECNÉ

 1. Je zakázané používanie cheaty, scripty a ostatné programy, ktoré akokoľvek zvýhodnujú vašu hru. (Wallhack, aimbot, speedhack/autobhop atď.)
 2. Je zakázané mať zapnuté príkazy, ktoré umožnujú mať ve hre FPS nad 200.
 3. Je zakázané obchádzať ban/chatban na portáli.
 4. Je zakázané robiť reklamu - zverejnovať ip/adresy/spray loga konkurenčných portálov.
 5. Je zakázané prezrádzať polohu živých hráčov, ak sú mŕtvi. (V hre, na komunikačných programoch atď.)
 6. Je zakázané akokoľvek zdržovať, alebo úmyselne kaziť hru ostatným hráčom. (Blokovanie, teamflash atď.)
 7. Je zakázané sa vulgárne vyjadrovať voči ostatným hráčom. (Nadávať, urážať)
 8. Je zakázané používať nevhodný, alebo urážlivý nick/spray logo.
 9. Je zakázané vydávať sa za admina, alebo kopírovať nick hráča/admina na serveru.
 10. Je zakázané floodovať, alebo akokolvek spamovať na serveru. (Chat, pm, voice)
 11. Je zakázané neustále používať reconnect do hry. (Používajte /rs)
 12. Je zakázané lézt na textury, zneužívať bugy, alebo využívať chyby ve hře.
 13. Každý hráč je povinný nahlásiť bug, alebo chybu na serveru.
 14. Je zakázané mať príliš vysoký ping.
 15. Je zakázané používanie SGS, GS nebude braný ohlaď že nemáte scripty.
 16. Je zakázané prezradzovať identitu admina.
 17. Je zakázané bugovať spoluhráčov na rebríku akým koľvek spôsobom!
 18. Admin má právo kedykoľvek v priebehu hry zasiahnuť a zrušiť/obmedziť/zakázať príkazy a zákazy Simona!


SIMON

 1. Príkazy Simona musia byť zrozumiteľné a zmysluplné pre ostatných, ak väčšina väzňov nerozumie, dozorca bude presunutý k väzňom.
 2. Úlohou Simona je hráčov zabaviť a postupne priviesť k PP, nie sa ich rýchlo zbaviť.
 3. Simon má zakázané nadržovať väzňom či určitému väzňovi.
 4. Simon má zakázané kaziť hru púšťaním karaoke. (Pri karaoke nemôže nútiť hráčov spievať)
 5. Simon musí povedať hráči s VD: „VD opustí areál ciel/futbalu atd." (Areál Simona neexistuje)
 6. Simon musí väzňom zapnúť mikrofón (Ohľadom FK, demencia CT) pokiaľ si to želajú. Ak sa bude väzeň správať neslušne, alebo bude riešiť nepodstatné veci, môžu ho zabiť.
 7. Simon musí otvoriť cely do 1 minúty od začiatku kola. (Hráča s VD musí pustiť do 30 sekund)
 8. Simon môže dozorcom zakázať zabíjať, ak chce hráčom dávať nevýhody a spraviť zaujímavé kolá.
 9. Simon nemôže dávať náhodu väzňov viac ako 1x za kolo. (Pr. Náhoda v boxe + ruská ruleta)
 10. Simon nemôže spustiť náhodu ked sú poslední 2 väzni naživu, či dávať reakcie.
 11. Simon nemôže dávať samovražedné príkazy, nezmyselné či nesplnitelné príkazy.
 12. Simon nemôže zakázať písanie do chatu, alebo nakupovanie predmetov vo väzenskom obchode. (Shop)
 13. Simon nemôže meniť pravidlá behom atrakcie/hry.
 14. Simon nemôže zapnuť 2 kolá po hernom móde další herný mód. (Neplatí po HVD, pre box)
 15. Simon je povinný vždy vo pred ohlásiť daný mód na určitý čas. (Napr. „Dáme si mód, mód sa volá Prestrelka a zapínam ho v 1:40.")
 16. Simon je povinný zapojiť všetkých hráčov označených VD v momente, keď padne 0:00, alebo ak mu zostal žijúci väzeň.
 17. Pokiaľ bol hráčovi udelený FK, povinnosťou Simona je udeliť danému hráčovi na začiatku nasledujúceho kola VD. (Pri 3 alebo viac FK sa nasledujúce kolo udeľuje HVD)
 18. Príkaz ruší zákaz, ale zákaz neruší príkaz!


DOZORCOVIA

 1. Dozorca musí mať funkčný mikrofón, musí mu byť dobre rozumieť.
 2. Dozorca musí strážiť Simona a nie hrať sa, či behať po mape atd. (Pokiaľ CT nestráži VD, alebo ma Staviteľa)
 3. Dozorca musí brať Simona alebo nahradiť Simona, pokiaľ bol zabitý, alebo opustil hru. Pomocou príkazu /simon.
 4. Dozorca musí poslúchať a plniť Simonovi pokyny/príkazy. (Hru tvorí Simon)
 5. Dozorca musí dať čas väzeňovi na odhodenie zbrane, ak ju väzeň zoberie bez vlastného pričinenia.
 6. Dozorca nemôže bezdôvodne zabíjať väzňov. (FreeKill)
 7. Dozorca nemôže skákať do reči Simonovi a robiť zbytočný hluk. (Príkazy dáva iba Simon)
 8. Dozorca nemôže radiť pri otázkach, spolupracovať s väzňami, alebo brať zbrane určené pre väzňov. (Krabice, vežičky)
 9. Dozorca nemôže prehadzovať zbrane ve zbrojnici.
 10. Dozorca nemôže používať tlačidlá určené pre Simona, pokiaľ im to Simon nepovolí.
 11. Dozorca nemôže zabiť posledného väzňa dokiaľ si nevyberie PP.
 12. Dozorca má zakázané zasahovať do duelu pri PP.
 13. Dozorca má zakázané používať prezývky/nick: „Hovorí len simon, Simon atď."
 14. Dozorca má zakázané si doplňovať život, vestu, alebo bugovať zbrane cez stenu.
 15. Dozorca má zakázané vynášať atrakcie. (Platia pri VD, mode i normalnym kole)
 16. Dozorca môže zabíjať väzňov za: „Väzeň fyzicky napadne alebo zabije dozorca, nebezpečné priblíženie a hrozí riziko napadnutia, zoberie akúkoľvek zbraň, neuposlúchne prikazu, porušenie zákazu, vstúpi do CT zóny, či spustí CT tlačidlo, prehrá hru, pokúsi sa splniť nesplniteľný príkaz, bez dovolenia zabije iného väzňa, hodí granát atd."


VÄZNI

 1. Väzeň musí poslúchať Simona priamo a bez zdržiavania. (Rôzne skákanie/bhopovanie, begripovanie neni priama cesta)
 2. Väzeň nemôže chodiť do CT zóny, alebo blokovať CT zónu. CT zóny sú: „Priestory - so zbraňami, tlačidlá, šachty, zbrojnica, hradby, veže, boxy/klece, plošiny, doplňovacie HP, TP, gravitácie atd."
 3. Väzeň nemôže opúšťať miesto určené Simonom.
 4. Väzeň má zakázané otvárať dvere od zbrojky!
 5. Väzeň má zakázané používať prezývky/nick: „Hráč s označením VD, Hráč s VD atď."
 6. Väzeň má zakázané zdržiavať hru. (Napr. pri PP)
 7. Väzeň má zakázané pri poslednom prianie (PP) držať akúkoľvek strelnú zbraň.
 8. Väzeň má zakázané si doplňovať život, vestu, alebo bugovať zbrane cez stenu.
 9. Väzeň má zakázané vynášať atrakcie. (Platia pri HVD, VD, mode i normalnym kole)
 10. Väzeň má zakázané pri herných atrakcií podvádzať.
 11. Väzeň má zakázané útočiť na CT, alebo utiecť z miesta, ak je hráč v grabe! (Hra sa pozastavuje)
 12. Väzeň má zakázané brať zbraň z grablého hráča (CT). (Napr. Admin zabije dozorca grabem a premiestni ho k väzňom)
 13. Väzeň má zakázané brať akékoľvek zbrane (Platí aj pre granáty, vesty, štít), ktoré nepatria k atrakcii.
 14. Väzeň má zakázané bugovať dvere v cele, alebo sa bugovať cez textúru cely.
 15. Väzeň môže zabiť svojho spoluhráča, u väzňov TeamKill neexistuje. Všetky zabitia väzňa, väzňom (Okrem bugovania) sa berú ako šikovnosť hráča k cesta ku PP.
 16. Pokiaľ Simon zomrie a žiadne iné CT si neberie Simona, môžu si robiť čo chcú. (Rušia sa všetky príkazy a zákazy)
 17. Pokiaľ si väzeň kúpi VD predtým, než simon ohlási mod, Simon nesmie mod spustiť.
 18. Pokiaľ si vazeň kúpi VD, alebo mu padne VD z kola štastie, potom čo Simon riadne ohlási a zapne mód, hráč nemá právo na náhradu kúpeného VD.
 19. Pri atrakciách neplatia žiadne príkazy a zákazy. (Po ukončení atrakcie sa zákazy a príkazy obnovujú)
 20. Jediné správne oslovenie Vodca gangu je vodca, alebo vodca gangu. (Nigga, nie je oslovenie pre Vodca gangu)
 21. Box na mieste neexistuje!


DOPLŇUJÚCE PRAVIDLÁ


HRA NA SIMONA

 1. Hra na Simona začína vtedy, keď Simon povie: „Zahráme sa na Simona", „Zahráme si Simona.", alebo „Zahráme si hru na Simona."
 2. Pokiaľ Simon začne hrať Simona, alebo ho ukončí a neoznámi hráčom, že „Všetky príkazy a zákazy platia", tak všetky predošlé príkazy a zákazy sa rušia.
 3. Všetky príkazy Simona musia začínať slovami „Simon hovorí". Ak príkaz začne inak, väzeň ich nesmie vykonať.
 4. Keď Simon povie: „Simon hovorí skočte", väzni musia príkaz splniť a skočiť. Ak Simon povie iba: „Skočte" (Nepovie tam to „Simon hovorí"), tak príkaz nesmie byť splnený, inak väzeň dostane kill.
 5. Pri premenovávaní Simona sa nemusí hovoriť „Všetky príkazy a zákazy plati". Vtedy sa hra nezačína, ale iba modifikuje.
 6. Simon môže Simona premenovať na akékoľvek podstatné meno alebo slovné spojenie príkazom: „Simon premenováva Simona na Mačku." Ak chce Simon ďalej premenovať Mačku na niečo iné, použije príkaz „Mačka premenováva Mačku na Auto." atd.
 7. Hra na Simona končí príkazom: „Simon ukončuje Simona", „Simon hovorí koniec Simona" alebo smrťou Simona. (Smrťou Simona sa všetky príkazy a zákazy automaticky rušia)


VOĽNÝ DEŇ

 1. Väzňi pred zbrojnicou sa pohybujú pri vzbure na vlastnú zodpovednosť! (Pri FK nebude udelený VD)
 2. Väzňi môžu voľne behať po mape a neplniť príkazy/zákazy Simona. (Môžu sa hrať s atrakciami)
 3. Dozorca pri HVD nemôžu odísť z CT zóny (Zbrojnice) povolené ísť na CT zónu, len ak je spojená so zbrojnicou.
 4. Jedno VD bude vždy strážiť len jeden dozorcia.
 5. Pokiaľ hráč s VD príde do klietky, v ktorej je Simon s ostatnými hráčmi, alebo na atrakcii, kde zrovna prebieha normálne kolo, Simon je povinný ho upozorniť aby opustil priestor, ak tak neurobí zapája sa do hry a stráca volný deň.
 6. Ak väzeň neposlúchne Simona na výzvu: „VD sa zapoji/prípojí", bude daný hráč zabitý.
 7. Ak sa spustí HVD a jeden hráč si kolo predtým z PP vybral VD, tak má daný hráč nárok na VD ďalšie kolo.


MÓDY

 1. Je zakázáno zapnúť mód pokiaľ dozorca, alebo väzeň dal kill, lebo je VD z PP či po FreeKille.
 2. Pri móde sú hráči povinní plniť cieľ kola, ktorý im mód udelí.
 3. Pri móde je zakázané kempiť v zbrojnici, celách, šachtách alebo na zle dostupných miestach. (Okrem schovky)
 4. Pri móde je zakázané sa hrať počas módu (Trampolína, KZ-ko atd.) alebo využívať vozidlá, gravitáciu alebo iné zvýhodnenia, ktoré sa nachádzajú na mape.
 5. Pri móde je zakázané doplňovať si HP, TP alebo bugovať zbrane pri všetkých módoch. (Toto platí aj pri PP)
 6. Dozorci môžu kempiť len pri mode: „Prestrelka, sparta, zombie". (Nikoliv však ve zbrojnici)
 7. Dozorci majú zakázané pri móde kempiť v priestore ciel väzňov.


REAKCIE

 1. Pri prvej a poslednej reakcii musí Simon dať vždy zákazy. (Neplatí však u reakcií o výhodu)
 2. Vždy platí, že pri reakciách môže zabíjať iba Simon. Ostatní dozorcovia len sledujú hru! (Pokiaľ Simon nepovie inak)
 3. Pri prvej reakcii zomrie väzeň, ktorý spraví prvú reakciu ako prvý.
 4. Pri poslednej reakcii zomrie väzeň, ktorý spraví poslednú reakciu ako posledný, alebo jej neurobí vôbec.
 5. Ak väzni vykonajú iný príkaz ako ten, ktorý bol zadaný, môže ich Simon zabiť.
 6. Ak dá Simon napr. Prvú reakciu s výhodou na „Skok" a väzeň poruší nejaký zákaz skôr, ako Simon dopovie reakciu, dostane kill.
 7. Ak dá Simon napr. Prvú reakciu s výhodou na „Skok" a hráč po dopovedaní celej reakcie poruší nejaký zákaz, kill nedostane.
 8. Je zakázané slovíčkarenie. (Napr. Posledná reakcia na sklo apod.)
 9. Je zakázané dávať nezmyselné reakcie. (Napr. Posledná reakcia na toto, na stoupnout si, postavit se apod.)


STAVITEĽ

 1. Toto je jediné CT, ktoré nemusí strážiť Simona, ale môže v iných priestoroch vytvárať z blokov atrakcie pre väzňov.
 2. Staviteľ nesmie využívať hráčov k testovaniu, alebo využívať bloky v prospech tímu.
 3. Staviteľ nesmie blokovať prístupové cesty, alebo bugovať hráčov do bloku.


SLOVNÍK POJMOV

 • Open - Otvorenie ciel.
 • Simon (/simon) - Je dozorca, ktorý je dočasným šéfom dozorcov a má za úlohu riadiť celú väznici (väzňov), pomocou príkazov do mikrofónu.
 • Dozorca (CT) - Hráč, ktorý má za úlohu strážiť väzňov a chrániť Simona.
 • Väzeň (T) - Hráč, ktorý má za úlohu vyvolať vzburu, alebo prežiť ako jediný a získať PP.
 • TeamKill (TK) - Znamená, že väzeň zabil iného väzňa v nesúlade s pravidlami.
 • FreeKill (FK) - Je situácia, pri ktorej dozorca bezdôvodne zabije väzňa.
 • MultiFreeKill (MFK) - Je situácia, pri ktorej sú bezdôvodne zabití alespoň 3 väzni.
 • FreeAttack (FA)- Je situácia, pri ktorej dozorca zaútočí bezdôvodne na väzňa.
 • Hromadný voľný deň (HVD) - Je režim hry, kedy žiadny z väzňov nemusia počúvať rozkazy CT. Stále pre nich však platí pravidlá servera.
 • Voľný deň (VD) - Počas VD má väzeň právo na pohyb po mape, ale musí dodržiavať pravidlá.
 • Posledné prianie (PP) - Ak ostane posledný väzeň a vyskočí mu tabuľka na výber duelu.
 • CT Zóna - Je časť mapy, do ktorej sú oprávnení vstupovať iba dozorcovia. (Nachádza sa v nich zbrane apod.)
 • CT Tlačidlo - Je akýkoľvek tlačidlo, obsluhujúci nejakú časť mapy/atrakcie.
 • Výhoda - Je dočasné lepšie postavenie hráča v hre. Simon môže dať väzňovi možnosť výberu výhody.
 • Nevýhoda - Je dočasné znevýhodnenie, alebo zhoršenie podmienok danému hráčovi v hre. Smrť nie je nevýhoda!


Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť pravidlá, alebo je úplne zmazať! Novo pridané pravidlá budú vždy napísané červenou farbou!© Copyright InSites.sk 2017-2019 Kopírovanie majetku InSites.sk je prísne zakázané!
Design by H0m3r!$k0