InSites.sk | Pravidlá

Kliknutím sa dostaneš speť na web.

InSites.sk

PRAVIDLÁ TEAMSPEAK3


Príchodom na server hráč automaticky súhlasí so všetkými pravidlami, ktoré má server stanovené. Neznalosť pravidiel sa neospravedlnuje !VŠEOBECNÉ

 1. Je zakázáné propagovať akýkoľvek rasistický, pornografický, nevhodný kontent alebo reklamy na konkurencie, vulgaritu či navýkové látky (drogy..), nacizmus, fašizmus alebo vyznanie, náboženstvo a čohokoľvek s týmito vecami spojené - akýmkoľvek spôsobom. (Či už avatarom, menom.. atp.)
 2. Je zákazané kopírovať a nejak zneužívať akékoľvek osobné údaje získané na TS.
 3. Hudbu môžete prehrávať jedine ak ste DJ a to len v DJ miestnostiach - maximálne vo svojich miestnostiach.
 4. Obťažovať, otravovať, spamovať, vyrušovať, vyhrážať sa ostatným užívateľom, akýmkoľvek spôsobom je prísne zákazané!
 5. Pri nájdení akejkoľvek chyby na našom TS3 serveri, ju musíte automaticky nahlásiť ktorémukoľvek administrátorovi, pri zneužívaní danej chyby nastane trest!
 6. Zákaz úmyselne shadzovať, škodiť, "hackovať" alebo iným spôsobom napadať či už náš TS3 servera alebo naše iné servery.
 7. Ak si budete "hrať s právami" a dávať bezdôvodné "kicky, bany apod." tak vám práva môžu byť odobrané. (Alebo inak zneužívať práva pre svoj prospech)
 8. Pri vydávaní sa za admina, správcu alebo niekoho kto nie ste tak vám môže byť udelený trest!
 9. Prísny zákaz "hľadania dier (chýb)" v pravidlách a potom ich obchádzať.
 10. Ak chcete mať vlastnú súkromnú miestnosť, stačí o to požiadať Administrátora, alebo TS3 správcu.
 11. Pokiaľ máte nejaký návrh - nápad, čo by sme mohli zlepšiť, neváhajte a kontaktujte Vedenie alebo TS3 správcu, či Administrátora.
 12. Ak má užívateľ skupinu napr. "CS 1.6 HLSA" a má právo pridávať skupiny "CS 1.6 Administrátor" tak bude samozrejme pridávať len to čo má, nie že ak má právo pridať hocikomu skupinu "DJ", tak mu ju dá.
 13. Prísny zákaz shadzovať klientom našeho TS3 serveru, TS3 klienty pomocou bugov / chýb v danej verzii klienta.
 14. Ak vás bude akýkoľvek človek akokoľvek otravovať - teda porušovať pravidlo č. 4 - okamžite to nahláste administrátorovi.
 15. Vedenie si vyhrazuje právo na najvyššie slovo!
 16. Užívateľ tohoto TS3 servera je povinný si nastaviť svojho TS3 klienta tak aby nijak nerušil ostatných užívateľov.
 17. Zákaz rozosielania odkazov na obrázky, videá alebo iný kontent ktorý má za úlohu vystrašiť užívateľa úmyselne!
 18. Pri nábore na akéhokoľvek Administrátora (CS 1.6, Minecraft, TS3) nemôžete odísť len tak, musíte si to načasovať tak aby ste nemuseli odchádzať.
 19. Kopírovanie tohoto TS3 serveru, (Napodobovanie štruktúry, práv alebo kopírovanie pravidiel alebo iného obsahu tohoto TS3 serveru, sa trestá vykázaním zo servera - navždy).
 20. Porušenie pravidiel sa trestá vykázaním zo serveru, buď navždy alebo na určitý čas!
 21. Zákaz sa prípájať na TeamSpeak3 cez proxy server! Pokial ste mimo SK / CZ a pripojíte sa kontuktujte admina! Inak sa trestá PermaBanom
 22. Je zakázané využívať roomky pre pomoc, len tak. Porušenie sa trestá banom.


Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť pravidlá, alebo je úplne zmazať! Novo pridané pravidlá budú vždy napísané červenou farbou!© Copyright InSites.sk 2017-2020 Kopírovanie majetku InSites.sk je prísne zakázané!
Design by H0m3r!$k0